امکانات اسلایدر فلکسی برای شما راه را هموار میکند.

 

امکانات:

  • تعیین تعداد مطالب نمایش داده شده در اندازه های مختلف
  • تعیین نمایش پست متای هر مطلب
  • تعیین پخش خودکار
  • تعیین ارتفاع اسلایدر
  • فاصله هر مطلب از هم
  • تعیین حالت حلقه (بازگشت به اول هنگام رسیدن به آخرین مطلب)

اسلایدر فلکسی