نمایش به صورت تایم لاین با ۳ طرح مختلف

طرح اول

متاسفم هیچ پستی با درخواست شما تطبیق ندارد.

طرح سوم

۰۶:۰۰۷

آیا پایان عصر سرویس‌های رایگان اینترنتی فرارسیده‌ است؟

علیرضا منافی سرویس‌های اینترنتی و رسانه‌های اجتماعی برای سالیان متمادی با ارائه خدمات رایگان به کاربران، با یکدیگر رقابت می‌کردند. اما به نظر می‌رسد عصر رسانه‌های اجتماعی رایگان رو به...

۰۶:۰۰۸

خفقان اینترنت در ایران؛ زمستانی گذرا یا آغاز عصر یخبندان

علیرضا منافی اینترنت برای جهانیان آموزش، سرگرمی، تفریح، تسهیل ارتباطات و تجارت الکترونیک را به ارمغان آورده، اما برای ایرانیان یادآور فیلترشکن، قطعی و مسدودسازی است. حکومت ایران بر خلاف دفعات قبل...

۰۶:۳۵

نکات ایمنی شرکت در تظاهرات

علیرضا منافی در حکومت مستبدی که معترضان را شناسایی و دستگیر می‌کند، شرکت در یک اعتراض مستلزم چند گام اضافی برای شناسایی نشدن و حفظ امنیت است. دستگاه‌های امنیتی به...

بیشتر