فرانسس هاوگن مدیر تولید پیشین فیسبوک که پیش‌تر اسنادی را از فعالیت های فیسبوک به دست وال استریت ژورنال رسانده بود، در هفته گذشته در مصاحبه ای با  شبکه CBS اسرار بیشتری از سیاست های داخلی این شبکه اجتماعی بزرگ فاش کرده است. او می‌گوید فیسبوک به عمد الگوریتم‌های خود...