شبکه اجتماعی اینستاگرام که به محبوبیتی جهانی دست یافته و اکنون بیش از یک میلیارد کاربر دارد که نزدیک به هفتاد درصد آنها افراد زیر 35 سال هستند، در به روزرسانی جدید خود امکان ترجمه استوری به زبان های مختلف را فراهم کرده است. اینستاگرام به تازگی از اضافه شدن...