علیرضا منافی صبح روز دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ سیستم‌های صنایع فولاد ایران مورد حمله سایبری قرار گرفت و فعالیت آنها مختل شد. در ابتدا مدیرعامل فولاد خوزستان این حمله را «یک توطئه ناکام» خواند و ادعا کرد که هیچ آسیبی به خط تولید وارد نشده و همه بخش‌ها فعال است. اما ساعاتی...