علیرضا منافی دانشگاه آزاد اسلامی که برای ورود دانشجویان به سامانه آموزشیار آنها را به استفاده از اپلیکیشن آیگپ سوق می‌داد، در اقدامی جدید حضور آنها در کلاس‌های درس سامانه «دان» را منوط به پرداخت کامل شهریه کرد. از هفته‌های پایانی سال ۱۳۹۹ هم‌زمان با شروع ترم جدید دانشگاه آزاد...