علیرضا منافی «یه جا به جای همه جا»؛ شعاری تبلیغاتی که بارها بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و «ستاره-مربع‌هایی» که بینندگان را تشویق می‌کرد تا از اپلیکیشنی استفاده کنند که نتیجه مناقصه‌ای به دور از چشم عموم بود که بر اساس آن صداوسیما تمام تبلیغات سرویس‌های ارزش افزوده و صنعت...