علیرضا منافی مفهوم «متاورس» (فراجهان) در اوایل دهه نود میلادی با رمان «سقوط برف» نوشته «نیل استفنسون» متولد شد و آرام‌آرام این مفهوم فراگیرتر شد. در اواخر دهه ۹۰ میلادی این مفهوم در فیلم ماتریکس ظاهر شد. اما این فناوری که برای چند دهه بیشتر شبیه به رویایی شیرین بود، امروز...