علیرضا منافی امیرحسین طیبی فرد، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی از نمایندگان مجلس درخواست کرد تا آماده شدن لایحه ساماندهی استخراج و تبادل رمزارزها در دولت و بانک مرکزی صبر کنند و طرح ارائه شده در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص رمزارزها را فعلا در حالت مراعا...