علیرضا منافی از اختلال‌های گسترده و محدود سازی روز افزون اینترنت در ایران بیش از دو ماه می‌گذرد؛ اما تغییر سیستم فیلترینگ و افت سرعت اینترنت در سرویس‌های مختلف اتفاق جدیدی است که این روزها عملا اینترنت را بی‌استفاده کرده است. تجربه کاربران و اظهارات کارشناسان نشان می‌دهد که حکومت ایران سعی دارد اینترنت...