کمیسیون حفاظت از اطلاعات ایرلند (DPC) که به عنوان ناظر داده در اتحادیه اروپا فعالیت میکند، پیام‌رسان واتس اپ را که متعلق به شرکت فیسبوک است  از سال ۲۰۱۸ مورد بررسی‌های خود قرار داده است. در یکی از بندهای مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) عنوان شده است...