علیرضا منافی در کشورهایی که دولت‌ها بر فعالیت کاربران فضای مجازی نظارت می‌کنند و فعالان رسانه‌ای به موجب بیان نظرات خود در خطر بازداشت و بازخواست قرار می‌گیرند، پنهان ماندن هویت و ردیابی نشدن آنان یکی از پیش‌شرط های فعالیت امن در اینترنت است. برای ارتقای امنیت دیجیتال و محفاظت...